(1)
AKGÜN, Z. Bireysel Yenilikçilik Eğilimi Ve Yeniliğin Önündeki Engeller Açısından Kadın Akademisyen Profilleri: 2006 Yılından Sonra Kurulan Üniversitelerde Bir Durum Analizi. wwsj 2020, 5, 1-24.