(1)
VARIŞLI, N. Türkiye’de Kadın İşgücünün Kayıt Dışı İstihdamdaki Durumu. wwsj 2021, 6, 1-17.