AKGÜN, Z. (2020). Bireysel Yenilikçilik Eğilimi ve Yeniliğin Önündeki Engeller Açısından Kadın Akademisyen Profilleri: 2006 Yılından Sonra Kurulan Üniversitelerde Bir Durum Analizi. WORLD WOMEN STUDIES JOURNAL, 5(5), 1–24. https://doi.org/10.46291/wwsj.v5i5.22