AKGÜN, Z. (2020) “Bireysel Yenilikçilik Eğilimi ve Yeniliğin Önündeki Engeller Açısından Kadın Akademisyen Profilleri: 2006 Yılından Sonra Kurulan Üniversitelerde Bir Durum Analizi”, WORLD WOMEN STUDIES JOURNAL, 5(5), pp. 1–24. doi: 10.46291/wwsj.v5i5.22.