[1]
Z. AKGÜN, “Bireysel Yenilikçilik Eğilimi ve Yeniliğin Önündeki Engeller Açısından Kadın Akademisyen Profilleri: 2006 Yılından Sonra Kurulan Üniversitelerde Bir Durum Analizi”, wwsj, vol. 5, no. 5, pp. 1–24, Jul. 2020.