[1]
N. VARIŞLI, “Türkiye’de Kadın İşgücünün Kayıt Dışı İstihdamdaki Durumu”, wwsj, vol. 6, no. 1, pp. 1–17, Apr. 2021.