AKGÜN, Z. “Bireysel Yenilikçilik Eğilimi Ve Yeniliğin Önündeki Engeller Açısından Kadın Akademisyen Profilleri: 2006 Yılından Sonra Kurulan Üniversitelerde Bir Durum Analizi”. WORLD WOMEN STUDIES JOURNAL, vol. 5, no. 5, July 2020, pp. 1-24, doi:10.46291/wwsj.v5i5.22.