1.
AKGÜN Z. Bireysel Yenilikçilik Eğilimi ve Yeniliğin Önündeki Engeller Açısından Kadın Akademisyen Profilleri: 2006 Yılından Sonra Kurulan Üniversitelerde Bir Durum Analizi. wwsj [Internet]. 2020 Jul. 12 [cited 2022 Nov. 27];5(5):1-24. Available from: https://worldwomenstudies.com/index.php/wwsj/article/view/22