Amaç ve Kapsam

DÜNYA KADIN ÇALIŞMALARI DERGİSİ, sosyal ve doğa bilimleri, sanat, beşeri bilimler ve popüler kültür gibi çok çeşitli konuları kapsayan bilimsel açıdan kadın, cinsiyet ve topluma ilişkin makaleleri yayınlayan disiplinler arası bir uluslararası dergidir. Dergi dünyanın dört bir yanından kadınları, toplumu ve bilimi inceleyen makalelere açıktır. Kadınların bilim, teknoloji ve mühendislikteki başarılarındaki yapısal engellerin kaldırılması, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi için çok önemlidir. Kadınlar istedikleri kariyerlerde gelişmek için ihtiyaç duydukları araçlara ve fırsatlara sahip olduklarında herkes faydalanır. Son birkaç yılda tüm olumsuzluklara rağmen büyük ilerleme kaydetmiş durumdayız, gittikçe daha fazla kadın yetersiz temsil edilen alanlara giriyor ve çalışmalarıyla ön plana çıkmaktadır. 

Yine de kafamızı kurcalayan anahtar sorularımız var. Cinsiyet eşitliği elde etmenin evrensel ve yerel stratejileri nelerdir? Kadınlara ve savunmasız küçük yaştaki kızlara karşı  şiddeti ortadan kaldırmaya ne dersiniz? Kadın haklarının her alandaki ilerlemesinden memnun muyuz? Topluluğun farklı ve çeşitli üyelerini içeren eşit ve adil bir toplum nasıl kurulur?

Makalelerin hazırlanmasında yazarlar, disiplinlerinin dışındaki okuyucular için makalelerinin okunabilirliğini göz önünde bulundurmalıdır. Dergi öncelikle nitel, nicel ve karşılaştırmalı metodolojiler dahil olmak üzere teorik olarak güçlü ve metodolojik olarak titiz olan ampirik makaleler yayınlamaktadır. Dergi ayrıca çeşitli sosyal bilim disiplinlerinden kitapların incelemelerini de yayınlamaktadır.

Derginin amacı:

- ulusal ve uluslararası dönüştürücü fikirler ve analizler için anahtar bir platform olmak;

-Kadın çalışmalarıyla ilgili yerel ve uluslararası tartışma koşullarını belirlemeye katkıda bulunmak;

- Disiplinler arası kapsamda araştırmaları bir araya getirmektir.

Mevcut ve ortaya çıkan teoriye ve kadın çalışmalarıyla ilgili araştırmalara katkıda bulunan herhangi bir konuda en yüksek kalitede özgün makaleleri davet ediyoruz.

Dergi aşağıdaki çalışma türlerini yayınlamaktadır:

9.000 kelimeye kadar özgün bilimsel makaleler.

6.000 kelimeye kadar olan Araştırma Notları, Tartışmalar ve Yansımalar.

Kitap incelemesi ve inceleme uzunluğu 5.000 kelimeye kadar olan makaleler.