Women's Health Problems in Turkey and Affecting Factors

Authors

  • Sümeyye ŞİMŞEK

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7459850

Keywords:

Health, Reproductive Health, Women

Abstract

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Women's health, on the other hand, is a long process that starts with the fall of the fetus in the mother's womb, continues through adulthood and old age, and covers the period until the death of the woman, and the life of the woman is affected by many factors during this process. The aim of this review is to inform about women's health problems in our country and the factors affecting them. Studies show that women survive longer than men. Women's and maternal health is actually affected by many factors such as psychosocial factors originating from the family and society in which the woman lives, individual health status, fertility behavior, the current state of the health system and health services. Depending on the status and degree of impact of these determinants, the woman will either continue her life in good health or face acute and chronic diseases and their negative consequences such as disability or death. Women's health is an issue that is considered very important in terms of its impact on children's health and family health. The future of a society is directly related to the qualities of the individuals that make up that society. The protection of women's health means not only the protection of themselves individually, but also the health of their spouses and children, thus the health of the family and the community. Therefore, women's health cannot be considered separately from family health and family health from public health. It is an undeniable fact that a healthy society can consist of healthy families, and a healthy family can consist of a healthy woman. Midwives/nurses have important responsibilities in the face of the problems experienced during this whole process. The primary purpose of these responsibilities is to encourage women to talk about their stressful lives, thus helping her to perceive her situation more realistically.

References

Akgül, A., & Uğurlu, Ö. (2021). Kadına Yönelik Şiddetin, Şiddeti Uygulayan ve Mekân Bağlamında İncelenmesi: Katledilmiş Kadınlar Örneği. Planlama Dergisi, 31(1), 128-140.

Akın A, Özvarış Şb. (2004.) 'Adolesanların/Gençlerin Cinsel Ve Üreme Sağlığını Etkileyen Faktörler' Projesi (Özet Rapor). Hütf Halk Sağlığı Anabilim Dalı.

Akın A. (2007). Toplumsal Cinsiyet (Gender) Ayırımcılığı Ve Sağlık. Toplum Hekimliği Bülteni, 26:1–9.

Aksu, H., & Sevil, Ü. (2010). Göç Ve Kadın Sağlığı. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim Ve Sanatı Dergisi, 2(3), 133-138.

Avşar, A. F., Kanuncu, S., & Keskin, H. L. (2008). Kadın Sünneti. Journal Of Clinical Obstetrics & Gynecology, 18(5), 321-326.

Aydın, D., Şahin, N., & Akay, B. (2017). Göç Olayının Çocuk Sağlığı Üzerine Etkileri. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi, 7(1), 8-14.

Bal, M. D. (2014). Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Genel Bakiş. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 1(1), 15-28.

Başar, F. (2017). Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Kadın Sağlığına Etkisi. Acu Sağlık Bil Derg, (3):131-137.

Beji, N. K., Gizem, K. A. Y. A., & Savaşer, S. (2021). Ülkemizde Kadın Sağlığının Öncelikli Sorunları. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 4(1), 105-112.

Çakır, B., & Çevik, C. (2021). Küreselleşme, Göç Ve Kadın Sağlığı. Humanistic Perspective, 3(1), 225-243.

Çiftçi, F. R. (2020). Premenopozal Dönem Kadınlarda Aerobik Egzersiz Eğitiminin Menopoz Semptomlarına Olan Etkisinin Araştırılması (Master's Thesis, Hasan Kalyoncu Üniversitesi.

Emre, K. O. L., & Topgül, S. (2021). Sosyal Hizmet Alanında Kadına Yönelik Aile İçi Şiddette Tidal Model Önerisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(4), 435- 444.

Eryılmaz, S. (2020). Toplumsal Cinsiyet Rolü Ve Kadın Sağlığı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(1), 5-13.

Görgel, E. B., & Çakıroğlu, F. P. (2007). Menopoz Döneminde Kadın, Ankara Üniversitesi Basımevi, ss 1-92.

Gürsoy, E., & Uzun Aksoy. (2021). Türkiye Klinikleri Doğum-Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular Kadın Sağlığı Ve Sosyal Destek. Editör Prof. Dr. Yurdagül Yağmur, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.53-58.

Hamzaoğlu, O. (2010). Sağlık Nedir?, Nasıl Tanımlanmalıdır?. Toplum Ve Hekim, 25(6), 403- 410.

İlçioğlu, K., Keser, N., & Çınar, N. (2017). Ülkemizde Kadın Sağlığı Ve Etkileyen Faktörler Women's Health And Affecting Factors İn Turkey. Journal Of Human Rhythm, 3(3), 112-119.

Koçyiğit, O. T. (2012). İnfertilite Ve Sosyo-Kültürel Etkileri. İnsanbilim Dergisi, 1(1), 27-37.

Koyun, A., Taşkın, L., & Terzioğlu, F. (2011). Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı Ve Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 3(1), 67-99.

Nadir, İ. (2022). Kadın Genital Mutilasyonu. Suç Ve Ceza Dergisi, 15 (1), 75- 109.

Öztürk Om. (2004). Ruh Sağlığı Ve Bozuklukları. Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri.

Pınar, K. A. R. A., & Nazik, E. (2018). Göçün Kadın Ve Çocuk Sağlığına Etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(2), 58-69.

Set, T., Dağdeviren, N., & Aktürk, Z. (2006). Ergenlerde Cinsellik. Genel Tıp Dergisi, 16(3), 137-141.

Sünbül, A. (2019). Kadın Sağlığını Etkileyen Faktörler: Kocagür Örneği, A. M. Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Şenoğlu, A., Çoban, A., & Karaçam, Z. (2019). İstenmeyen Gebelikler Ve İsteyerek Yapılan Düşüklerin Değerlendirilmesi. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 28(4), 300-305.

Şimşek, H. Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Kadın Üreme Sağlığına Etkisi: Türkiye Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011; 25(2), 119-126.

Taşkın, L. Doğum Ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, (2016). 8. Baskı. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 1-19.

Toker, S., & Çıtak, G. (2021). Türkiye’de Üreme Çağındaki Kadınların Güncel Sağlık Göstergeleri. Togü Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 72-84.

Türkiye Nüfus Ve Sağlık Araştırması 2018. Chrome-Extension://Efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/Http://Www.Sck.Gov.Tr/Wp-Content/Uploads/2020/08/Tnsa2018_Ana_Rapor.Pdf Erişim Tarihi: 11.10.2022

Yılmaz, E., & Besey, Ö. R. E. N. (2021). Kadına Yönelik Şiddet Ve Kadın Cinayetlerinin Medyada Yansıması. Atatürk Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, 3(1), 46-53.

Published

2022-12-20

How to Cite

ŞİMŞEK, S. (2022). Women’s Health Problems in Turkey and Affecting Factors. WORLD WOMEN STUDIES JOURNAL, 7(1), 37–44. https://doi.org/10.5281/zenodo.7459850

Issue

Section

Articles