A Research on Violence to Women in the Context of Urban Life and the Architectural Environment: The Case of Adana

Authors

  • Şenol DİKENCİK SENOL
  • Gökhan UŞMA

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8154316

Keywords:

Urban Life, Urbanization, Women, Violence

Abstract

This study aims to examine in which urban conditions and architectural environments women victims of violence live and what types of violence they are exposed to and to reveal their reasons. In this context, a survey was conducted on 100 women who came to the Bureau of Combating Domestic Violence and Against Women in Adana and complained about the violence they experienced. A questionnaire was applied to the women who used these offices in almost every district of Adana and different urban living conditions were revealed. As a result, although women were in different living conditions, they were exposed to various situations when taken out. The vast majority of women who are exposed to violence want to change the environment they live in. Therefore, the necessity of increasing urban life opportunities and improving the architectural environment has been achieved through studies such as urban transformation. In addition, although violence against women has been tried to be prevented with the Istanbul Convention and the Law No. 6284, which have been the subject of debate in Turkey in recent years, it has been concluded that the trust of women who are victims of violence in the judicial authorities and security forces is very low. Therefore, in order to prevent violence, administrative bodies should be increased and organizations that employ them for this purpose should be supported.

References

Akıncı, S. (2019) Nevşehir’de Yaşayan Kadınların Kadına Şiddet Algısı, Basılmamış Yüksek Lisans, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir.

Akkaş, İ., Uyanık Z. (2016) Kadına Yönelik Şiddet. Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 6, 32-42.

Albayrak, F. (2010) Türkiye’de İnsan Hakları Yönetimi İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları Üzerine Bir Alan Çalışması, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.

Alkan, A., Duru, B. (2002) 20. Yüzyılda Kent ve Kentsel Düşünce, Der. ve Çev. Alkan, A., Duru, B., 20. Yüzyıl Kenti, (s.7-25) İmge Yayınevi Ankara

Bal, H. (2006) Kent Sosyolojisi, 3. basım, Isparta: Fakülte Kitabevi.

Bıyık, Z. (2011) Kamusal Mekanın, Kent Mekanından Soyutlanması ve Devlet Otoritesi’nin Yaratmış Olduğu Dokunulmazlık Algısının Süreçteki Rolü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Çalış, R.G. (2018) Şiddetin İktidar ve Totalitarizm Kavramları Çerçevesinde Gezi Olaylarının İncelenmesi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.

Ertürk, Y. (2015) Sınır Tanımayan Şiddet, İstanbul: Metis yayınları

Genç, F. Keyder, Ç. Keymen, E.F. Köse Badur, A. (2021) Kentlerin Türkiyesi, İstanbul:İletişim Yayıncılık.

Gölbaşı, S. (2007) Kentleşme ve Suç: İstanbul’un Kentleşme Süreci ile Suçluluk Arasındaki İlişkinin Kuramsal Analizi, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Güleker Törer, E. (2020) Kadına Yönelik Şiddet-Diyarbakır İl Örneği, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.

Güllüpınar, F. (2013) Türkiye’nin Kentleşme Deneyimi (II): 1980 Sonrası, Güneş F (Eds.), Kent Sosyolojisi (s. 252-282), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Mitchell, D. (2020) Kent Hakkı, (Çev. A. Çavdar) İstanbul: Ayrıntı yayınları.

Najafova, L. (2020) Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili Araştırmaların Sistematik Derlemesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü, İstanbul.

Rose, S. O. (2018) Toplumsal Cinsiyet Tarihçiliği Nedir, (Çev. F. B. Aydar) İstanbul: Can yayınları

Şen, F. (2015) Kent Hakkının Korunmasında Bir Mücadele Alanı Olarak Alternatif Medya: Taksim Projesi ve Gezi Parkı Örneği, Selçuk İletişim, 9 (1): 141-161.

Şenkul, A. (2014) Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede Uygulanan Sosyal Politikalar, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yalova.

Söylemez, S.D. (2021) Aile İçi Şiddet, Kadına Yönelik Şiddet ve 6284 Sayılı Kanun Kapsamında Koruyucu ve Önleyici Tedbirler, Basılmamış Yüksek lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Tekin, Ü. (2011) Şiddet, 1. basım, Ankara: Orient Yayınları.

Yiğitcan, G. (2013) Kadına Yönelik Şiddet-Kırıkkale Örneği, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.

Published

2023-07-17

How to Cite

DİKENCİK, Şenol, & UŞMA , G. . (2023). A Research on Violence to Women in the Context of Urban Life and the Architectural Environment: The Case of Adana. WORLD WOMEN STUDIES JOURNAL, 8(1), 34–48. https://doi.org/10.5281/zenodo.8154316

Issue

Section

Articles