The Evaluation of Birth Related Beliefs and Practices in the Context of Intercultural Nursing in Avsarlar

Authors

  • Gönül GÖKÇAY Kafkas Üniversitesi
  • Ayşe ÇEVİRME Sakarya Üniversitesi
  • Ali UĞURLU Kafkas Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8429732

Keywords:

Avşar Culture, Avşar Customs, Birth, Faith, Intercultural Nursing

Abstract

Introduction: Pregnancy and birth is a situation that for societies have accepted as a natural process from past to present and is seen as a very important life experience families. In the past, it was believed that childbirth was a natural event that women did without help or with the help of people who did not have medical knowledge, and births were carried out in homes where they lived. In traditional societies, respect for women increases with birth, and the place of women in the family and especially in society is strengthened. Beliefs and practices related to birth in Avşar villages continue today. The new generations, on the one hand, try to adapt to the customs, traditions and customs, on the other hand, they also apply to medical methods. Beliefs and practices related to birth develop in three stages. These stages appear as beliefs and practices before, during and after birth.

Aim: The aim of this review is to examine the beliefs and practices of Avşar culture about birth, to present current literature information and to present the effects of these belief styles on social life and health to the readers in the context of intercultural nursing.

Material and Method: The literature review of the study was carried out between 26 June - 7 July 2023. During the study, the keywords “Avşar Villages” OR “Avşar Culture” OR “Avşars” OR “Avşar Customs” AND “Birth” AND “Faith” AND “Culture in Nursing” and their English translations were used by Google Scholar, PubMed, Searches were made on the Science Direct search engines.

Literature Findings: Traditional and cultural behaviors and beliefs are frequently encountered in the history of humanity and nowadays in every field, especially in the field of health. These applications in the field of health; It is shaped by the perceptions, beliefs and cultures of societies. World Health Organization traditional medicine; It defines it as the whole of all kinds of cultural life styles and practices that aim to provide health, protect, develop and treat this condition.

Conclusion: When the Turkish cultural history is examined, it is seen that there are very different beliefs and practices for the concept of pregnancy and puerperium. These practices are based on Turkish folk beliefs and practices from ancient times. Nursing observations made in this area provide important data in examining the effects of practices up to date on public health.

References

Akça, D., Gökçay, G., Yıldız, S. E., & Çevirme, A. (2021). Sağlık ile ilgili farklı bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin doğal doğum hakkındaki görüşleri. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(2), 91-100.

Alan, S., Gokyildiz, S., Ozturk, M., Senesen, R. O., & Kadioglu, S. (2012). Traditional health practices in mountain, plain and seaside regions of Adana in Turkey. Indian Journal of Traditional Knowledge, 11(4), 593-601.

Apay, S. E., & Sakar, T. (2015). Üreme sağlığına farklı bir bakış: Osmanlı dönemi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 5(2), 45-51.

Aslan, M. G. (2011). Kayseri İli Pnarbaşı İlçesindeki Avşar Köylerinde Türk Halk İnanışları, Yüksek Lisan Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde

Bakan, A. B., & Yıldız, M. (2021). An investigation of the relationship between intercultural sensitivity and religious orientation among nurses. Journal of Religion and Health, 60, 178-187.

Cevirme, H., & Sayan, A. (2005). Al karası inanmaları ve bilim. Milli Folklor, 17, 67-2.

Çakır Koçak, Y. & Sevil, Ü. (2015). Kadın doğum kliniklerinde yatan hastalara kültürlerarası yaklaşım. Türkiye Klinikleri J Public Health Nurs-Special Topics, 1(3), 52-61.

Çakır Koçak, Y., Öztürk Can, H., & Soğukpınar, N. (2010). Geleneksel doğum uygulamaları ve doğum yardımcıları. E-Journal Of New World Sciences Academy (NWSA), 5(4), 1-6.

Çakır, A. (2022). Çatak, dokuzlar ve köfündere ağzı ile sarız ve yöresi Avşar ağzı arasında bazı biçimbirimsel koşutluklar:-mIş/-Ik,-(A) cAk/-IcI. Tehlikedeki Diller Dergisi, 12(21), 113-122.

Çalbayram, N., Gönenç, İ., & Topuz, N. (2019). Gebelik, doğum, lohusalık ve infertiliteye ilişkin geleneksel uygulamalar. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 6(2), 237-246.

Çevik, A., & Alan, S. (2020). Doğum sonu dönemde yapılan geleneksel uygulamalar. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 10(1), 14-22.

Çevirme, A., & Ertürk, Ö. (2021). Hemşirelik öğrencilerinde kültürlerarası duyarlılık ve sosyal karşılaştırma bağlamında kendilik algısı ilişkisi ve etkileyen faktörler. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, 25, 572–578.

Dereli, D. (2016). Farklı iki kültürdeki kadınların gebelik, doğum, yenidoğan bakımına ilişkin geleneksel inanç ve uygulamalarının karşılaştırılması (Master's thesis, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü).

Douglas, M. K., Pierce, J. U., Rosenkoetter, M., Pacquiao, D., Callister, L. C., Hattar-Pollara, M., ... & Purnell, L. (2011). Standards of practice for culturally competent nursing care: 2011 update. Journal of Transcultural Nursing, 22(4), 317-333.

Dünya Sağlık Örgütü. (2019). WHO global report on traditional and complementary medicine. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/312342/9789241515436-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y ET: 01.07.2023

Erkek, Z. Y., & Pasinlioğlu, T. (2016). Doğum ağrısında kullanılan tamamlayıcı tedavi yöntemleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 19(1).

Işık, M. T., Akçınar, M., & Kadıoğlu, S. (2010). Mersin ilinde gebelik, doğum ve loğusalık dönemlerinde anneye ve yenidoğana yönelik geleneksel uygulamalar. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 63-84.

İz, F. B., & Temel, A. B. (2009). Hemşirelikte kültürel yeterlik. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 17(17), 51-58.

Karatopuk, S., & Yarıcı, F. (2021). Kültürel değişikliklerin gebelik, doğum ve doğum sonu dönemlere etkisi. KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(3), 147-157.

Kılavuz, M. (2017). Tamamlayıcı ve alternatif sağlık yaklaşımlarının gebelikte kullanımı (Master's thesis, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü).

Kırcan, N. D., & Balkaya, N. A. (2021). Ebelerin Normal Doğum Eyleminde Dikey Pozisyonların Kullanımına İlişkin Görüş ve Uygulamaları: Türkiye’nin Batısından Kesitsel Bir Çalışma. Unika Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 59-71.

Polat, B., & Aslan, M. G. (2019). Kayseri ve çevresinde yaşayan Avşarlarda doğumla ilgili inanışlar ve uygulamalar. Turkish Studies Soscial Sciences, 14(6), 3415-3431.

Rengi, O., & Polat, S. (2014). Sınıf öğretmenlerinin kültürel farklılık algıları ve kültürlerarası duyarlılıkları. Journal of World of Turks/Zeitschrift für die Welt der Türken, 6(3).

Selçuk, A. (2017). Anşa Bacılı Ocağı, Çizgi Kitabevi, Konya.

Serçekuş, P., & Isbir, G. G. (2012). Investigation of active birth method with evidence based practice. TAF Preventive Medicine Bulletin.

Sümer, F. (1991). Avşar. İslam Ansiklopedisi. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. C. IV. s. 160-166.

Sümer, F. (1992). Oğuzlar (Türkmenler). İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları. s. 270-300.

Şirin, A., & Ünsal Atan, Ş. (2012). Kültürlerarası Hemşirelik. Ed: Seviğ Ü. Tanrıverdi G., Üreme Sağlığı ve Kültürlerarası Yaklaşım. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi, 283-341.

Tanrıverdi, G. (2012). Kültürlerarası Hemşirelik Modelleri, Ed: Seviğ Ü. Tanrıverdi G., Kültürlerarası Hemşirelik, İstanbul Tıp Kitabevi, 1, 117-123.

Yalçın, H. (2012). Gebelik, doğum, lohusalık ve bebek bakımına ilişkin geleneksel uygulamalar (Karaman Örneği). Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 17(1), 19-31.

Yıldız, M., Aydin, M. A., Gökçay, G., Kizilarslan, V., & Yaman, U. (2023). The effect of intercultural sensitivity and ethnocentrism on health tourism awareness level in nurses: Analysis with machine learning approach. Archives of Psychiatric Nursing, 46, 40-50.

Published

2023-10-12

How to Cite

GÖKÇAY, G., ÇEVİRME , A. ., & UĞURLU, A. (2023). The Evaluation of Birth Related Beliefs and Practices in the Context of Intercultural Nursing in Avsarlar. WORLD WOMEN STUDIES JOURNAL, 8(2), 136–142. https://doi.org/10.5281/zenodo.8429732

Issue

Section

Articles