Investigation of Genital Hygiene Behaviors in Women Receiving Dialysis Treatment

Authors

  • İlksen ORHAN munzur üniversitesi
  • Emine KAPLAN SERİN
  • Özlem DOĞAN YÜKSEKOL

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8157084

Keywords:

Dialysis, Genital hygiene, Chronic kidney failure, Women's health, Vaginal infection

Abstract

Objective: This study was conducted to determine the genital hygiene behaviors of women receiving dialysis treatment.

Material and Methods: The descriptive and cross-sectional study was conducted in a hospital in eastern Turkey between June 2020 and December 2021. The population of the study consisted of women receiving dialysis treatment in a hospital located in a province in eastern Turkey. The sample of the study consisted of 83 women aged 18 and over who came to the dialysis unit for treatment and agreed to participate in the study. The women were sampled with the nonprobability random sampling method and the data were obtained by means of a questionnaire. Number, percentage, mean, standard deviation and  chi-square significance test were used in the statistical analysis of the data. Significance was accepted at the p<0.05 level.

Results: The mean age of the women was 49.67±13.63 and the mean Body Mass Index (BMI) was 24.79±3.99. Of the women, 63.9% were married, 80.7% were unemployed, 42.2% had glomerulonephritis due to dialysis, more than half (56.6%) did not use any family planning method, only 24.1% used cotton/combed cotton underwear, 55.4% it was determined that they had a vaginal infection before, 31.3% of them had a current vaginal infection and 37.3% of them had a vaginal douche. Women's employment status (x²=5.793 p=0.017), reason for dialysis (x²=9.957 p=0.041), characteristics of genital discharge (x²=51.249 p=0.001) and previous genital infection status (x²=16.728 p=0.001) Statistically significant difference was found between vaginal infection.

Conclusion: As a result of the study, it was determined that the hygiene habits of women receiving dialysis treatment were insufficient. In particular, it is recommended that nurses working in dialysis units provide training to patients on genital hygiene.

References

Akgöz, N., & Arslan, S. (2017). Hemodiyaliz tedavisi alan hastalarda yaşanan semptomların incelenmesi. Nefroloji Hemşireliği Dergisi, 12(1), 20-28.

Aksoy, A., & Oğur, S. (2015). Bitlis ilinde rutin olarak diyaliz ünitesine bağlanan diyaliz hastalarının sıkıntı durumlarının belirlenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4(2), 112-121.

Anand, E., Singh, J., & Unisa, S. (2015). Menstrual hygiene practices and its association with reproductive tract infections and abnormal vaginal discharge among women in India. Sexual & Reproductive Healthcare, 6, 249-254. https://doi.org/10.1016/j.srhc.2015.06.001

Apay, S. E., Özdemir, F., Nazik, E., Potur, D. C., Hadımlı, A., Tanrıverdi, D., ... & Yurttaş, A. (2014). Yedi farklı ildeki kadınların genital hijyen davranışlarının belirlenmesi: çok merkezli kesitsel bir çalışma. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(4), 245-252.

Attieh, E., Maalouf, S., Roumieh, D., Abdayem, P., AbiTayeh, G., & Kesrouani, A. (2016). Feminine hygiene practices among female patients and nurses in Lebanon. Reproductive Health, 13(1), 59. https://doi.org/10.1186/s12978-016-0182-4.

Brotman, R. M., Klebanoff, M. A., Nansel, T. R., Andrews, W. W., Schwebke, J. R., Zhang, J., ... & Scharfstein, D. O. (2008). A longitudinal study of vaginal douching and bacterial vaginosis-a marginal structural modeling analysis. American journal of epidemiology, 168(2), 188-196.

Cangöl, E., & Tokuç, B. (2013). Jinokoloji polikliniğine başvuran kadınlarda genital enfeksiyon sıklığı ve genital hijyen davranışları. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 21(2), 85-91.

Chen, T. K., Knicely, D. H., & Grams, M. E. (2019). Diagnóstico e tratamento de doença renal crônica: Uma revisão. Revista JAMA, 322(13), 1294-1304. doi:10.1001/jama.2019.14745.

Chen, Y., Bruning, E., Rubino, J., & Eder, S. E. (2017). Role of female intimate hygiene in vulvovaginal health: Global hygiene practices and product usage. Women’s Health, 13, 1-10. https://doi.org/10.1177/1745505717731011.

Cottrell, B. H., & Close, F. T. (2008). Vaginal douching among university women in the southeastern United States. Journal of American College Health, 56(4), 415-421.

Dalbudak, S., & Bilgili, N. (2013). GATA kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran kadınların genital hijyen davranışları ve bu davranışların vajinal enfeksiyona etkisi. Gülhane Tıp Dergisi, 55(4), 281-287.

Daşıkan, Z., Kılıç, B., Baytok, C., Kocairi, H., & Kuzu, S. (2015). Genital akıntı şikâyetiyle polikliniğe başvuran kadınların genital hijyen uygulamaları. GÜSBD, 4(1), 113-24.

Ekşioğlu, H. M. (2010). Infectious Diseases of the female genital tractus. Turkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics, 3(4), 8-20.

Erbil, N., Bölükbaş, N., Belkıran, E., & Balcı, A. (2013). Factors Affecting and Genital Hygiene Behaviors of Married Women. Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, 5(2).

Habas, E., Rayani, A., & Khammaj, A. (2012). Long-term Complications of Hemodialysis. Sebha Medical Journal, 1, 12-18.

Hotun, Ş. N., Bilgiç, D. (2015). Üreme sistemi enfeksiyonları. Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Nobel Tıp Kitabevleri.

Karahan, N. (2017). Genital Hijyen Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Güvenirlik Çalışması. İstanbul Medical Journal, 18(3), 157-162.

Karatay, G., & Özvarış, Ş. B. (2006). Evaluation of applications regarding the genital hygiene of women living in barrel houses within a region existing a health center. Journal of Cumhuriyet University School of Nursing, 10(1), 7-14.

Mitchell, H. (2004). Vaginal discharge, causes, diagnosis, and treatment. BMJ, 328(7451), 1306-1308.

Önal, A. E., Önoğlu, N., Babaoğlu, A. B., Özer, C., & Güngör, G. (2011). Some hygiene behaviours and genital infection complaints among 15-49 aged women in a Suburban area of Istanbul. Nobel Med, 26, 29.

Özdemir, S., Ortabağ, T., Tosun, B., Özdemir, Ö., & Bebiş, H. (2012). Hemşirelik yüksek okulu öğrencilerinin genital hijyen hakkındaki bilgi düzeylerinin ve davranışlarının değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi, 54(2), 120-8.

Pete, P. M. N., Biguioh, R. M., Izacar, A. G. B., Adogaye, S. B. B., Nguemo, C. (2019). Genital hygiene behaviors, and practices: A cross-sectional descriptive study among antenatal care attendees. Journal of Public Health in Africa, 10(1), 746. https://doi.org/10.4081/jphia.2019.746.

Sevil, S., Kevser, O., Aleattin, U., Dilek, A., & Tijen, N. (2013). An evaluation of the relationship between genital hygiene practices, genital infection. Gynecol Obstet, 3(6), 1-5.

Sunay, D., Kaya, E., & Ergün, Y. (2011). Kadınların vajinal duş davranışları ve vajinal duşun vajinal akıntı ve demografik faktörlerle ilişkisi. Journal of Turkish Society of Obstetrics and Gynecology, 8(4), 264-271.

Temel, M. Tekirdağ İline Bağlı I ve IV Nolu Sağlık Ocaklarına Başvuran 15-49 Yaş Kadınlarda Genital Hijyen Uygulamalarının İncelenmesi. Florence Nightingale Journal of Nursing, 15(59), 91-99.

Toraman, B., Çalım, S. İ., & Biçici, S. (2021). Kadın konukevinde yaşayan kadınların genital hijyen davranışları: Manisa ili örneği. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(3), 625-640.

Ünsal, A., Özyazıcıoğlu, N., & Sezgin, S. (2010). Doğu karadenizdeki bir belde ve ona bağli dokuz köyde yaşayan bireylerin genital hijyen davranişlari. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(2), 12-19.

Yağmur, Y., & Orhan Ergin, İ. (2017). Mevsimlik tarım işçisi kadınların yaşam koşulları ve genital hijyen uygulamaları. Journal Of International Social Research, 10(51).

Yavuz, D., Yavuz, R., & Altunoğlu, A. (2012). Hemodiyaliz hastalarında görülen psikiyatrik hastalıklar. Turkish Medical Journal, 6(1), 33-37.

Yurdagul, Y. (2007). The genital hygiene behaviors of the females aged 15-49 living at the Firat Health Clinic neighborhood in Malatya. TAF Preventive Medicine Bulletin, 6(5),325-330.

Published

2023-07-17

How to Cite

ORHAN, İlksen, KAPLAN SERİN, E. ., & DOĞAN YÜKSEKOL, Özlem . (2023). Investigation of Genital Hygiene Behaviors in Women Receiving Dialysis Treatment. WORLD WOMEN STUDIES JOURNAL, 8(1), 128–135. https://doi.org/10.5281/zenodo.8157084

Issue

Section

Articles