Feminism and Terrorism: Women Terrorists and Women in Counterterrorism

Authors

  • Büşra ÖĞÜTÇÜ Kahramanmaraş Sütçü İmam Ümiversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8432954

Keywords:

Feminism, Security, Terrorism, Woman, Woman Terrorist

Abstract

Feminism is a teory which basically advocates gender equality and questions the secondary roles attributes to woman. In this framework terrorism seen as an activity which performed by men against to men but women affected by the consequences. Unlike the prevailing thought women are related to terrorism as supporter or participant and as participant they are effective. In this study the factors effects women to be relate to terrorism and woman in counterorism will be analyzed.

References

Arman M. N –Şerbetçi, D. (2012), “Postkoloniyal Feminist Teoride Millliyetçilik, Militarizm ve Savaş Karşıtlığı” , DEÜ SBE Dergisi,14(3), 65-83.

Ataman,M. (2009), “Feminizm: Geleneksel Uluslararası İlişkiler Teorilerine Alternatif Yaklaşımlar Demeti”, Alternatif Politika, 1(1), 1-41.

Bahar Çiçek, A. (2000) Etnik Terör ve Etnik Terörle Mücadele Sorunu, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 11-27.

Bloom, M. (2005).”Terror’s stealth weapon: women” Los Angeles Times

EKen, M. E. (2016). , Feminizm, Maskülinite ve Uluslararası İlişkiler Teorisi: Uluslararası Siyasetin Toplumsal Cinsiyeti, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Ed: Ramazan Gözen,1. Baskı İletişim Yayınları, İstanbul, 443-491.

Enloe, C. (2003). Muzlar, Plajlar ve Askeri Üsler: Feminist Bakış Açısından Uluslararası Siyaset, Çeviren: Berna Kurt- Ece Aydın, Çitlembik Yayınları, İstanbul

Ergil, D. (1992)Uluslararası Terörizm, . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 47(3), 139-149.

Fınk N. C. BarakaT R. - Shetret L., (2013) The Roles of Women in Terrorism, Conflict, and Violent Extremism Lessons for the United Nations and International Actors, Center On Global Counterterrorism Coorperation,

Galvın, D. (1983). “Female Terrorist: A Socio-Psychological Perspective”, Behavioral Sciences & Law, 1(2), 19-32

Güneş, F. (2017) “Feminist Kuramda Ataerkil Tartışmaları Üzerine Eleştirel Bir İnceleme”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27(2), 245-256

Gasztold, A. (2019), Feminist Perspectives on Terrorism Critical Approaches to Security Studies, Springer, Cham.

Jacques, K.- Taylor, P. J. Myths and Realities of Female-Perpetrated Terrorism,”, Law and Human Behavior, 37(1), 35-44.

Koyuncu, Ç. A. (2014). “Uluslararası İlişkiler Temelinde Farklı Feminist Yaklaşımların Söylemleri”, Uluslararası İlişkiler Teorileri 2 Uluslararası İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar, Der: Tayyar Arı, 1. Baskı, Dora Yayıncılık,203-226.

Nacos, B. L. (2005). The portrayal of female terrorists in the media: Similar framing patterns in the news coverage of women in politics and terrorism. Studies in Conflict & Terrorism, 28(5), 435–451.

Notz, G. (2018). Feminizm, Çev: Sinem Derya Çetinkaya, 2. Baskı, Phoenix Yayınları, Ankara,

O’rourke, L. A. (2009). What’s Special about Female Suicide Terrorism? Security Studies, 18(4), 681–718.

Ortbal C- Staudinger L.-P. (2011) , Gender and Terrorism: Responses by and Portrayals of Women Politicians, APSA Annual Meeting Paper

Öztürk, Z. A. (2012). Uluslararası Siyasette Ve Karar Alma Mekanizmalarında Kadın Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi , 3 (1) , 1-33 .

Stanski, K. (2006). Terrorism, gender, and ideology: A case study of women who join the revolutionary armed forces of Colombia (FARC). The making of a terrorist: Recruitment, training, and root causes. Westport, CT: Praeger Security International, 136-150.

Taş, G. (2016). Feminizm Üzerine Genel Bir Değerlendirme: Kavramsal Analizi, Tarihsel süreçleri ve Dönüşümleri, Akademik Hassasiyetler, 165-175, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/269956 e.t.13.06.2023)

TaşdemiR, F. (2005).Uluslararası Terörizme Karşı Devletlerin Ülkeleri Dışında Münferiden Güç Kullanma Yetkisi, TC Ankara Üniversitesi, SBE, Doktora Tezi, Ankara.

Tickner, A. J. - SJOBERG L. (2016). Feminizm, Uluslararası İlişkiler Teorileri: Disiplin ve Çeşitlilik, ed:Tim Dunne vd., Çev: Özge kelekçi,1. Basım, Sakarya Üniversitesi Kültür Yayınları, Sakarya, 219-239.

Topal, A. H., (2004) Uluslararası Hukukta Devlet Destekli Terörizme Karşı Kuvvet Kullanma Yetkisi, TC Ankara Üniversitesi, SBE, Doktora Tezi, Ankara, 2004.

Tür, Ö. - KOYUNCU, Ç. A., (2010) “Feminist Uluslararası İlişkiler Yaklaşımı: Temelleri, Gelişimi, Katkı ve Sorunları”, Uluslararası İlişkiler, 7 (26), 3-24.

Wıtlox, M., (2007). What motivates female suicide terrorists? http://socialcosmos.library.uu.nl/index.php/sc/article/viewFile/44/39 (e.t:09.04.2023)

Yesevi, Ç. G.(20l4), Female Terrorism, European Scientific Journal, 10(14), 579-595.

Yuval-Davis, N. (2010). Cinsiyet ve millet, Çev. A. Artun. İstanbul: İletişim Yayınları.

https://sozluk.gov.tr/ (e.t 05.01.2023)

Published

2023-10-12

How to Cite

ÖĞÜTÇÜ, B. (2023). Feminism and Terrorism: Women Terrorists and Women in Counterterrorism . WORLD WOMEN STUDIES JOURNAL, 8(2), 416–424. https://doi.org/10.5281/zenodo.8432954

Issue

Section

Articles